Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Επ7α

Αριθμητικής φύσεως συνωμοσία, αφηρημένως προσεγγιζομένη διαμέσου μυστικιστικής συναστρίας στροβιλιζομένης περί αυτού τούτου του Εβδόμου ακεραίου, αποτελεί αναμφισβήτητο κοινωνό του μεθ’ εμού ημερησίου γίγνεσθαι.

Γνησία εκπρόσωπος της σκεπτόμενης τάξεως, γαρ, πλείστα ωσεί τα έτη οπότε η αποδοχή της υπάρξεως βαθμού συσχετίσεως φαινομενικώς ασυνδέτων γεγονότων μετά της αριθμητικής παντοδυναμίας οιουδήποτε ακεραίου κατέστη παρ’ εμού αδιανόητος. 

Μολαταύτα, σκληρή η πραγματικότις (φροντίζουσα ως επί το πλείστον τα της προσγειώσεως και ουχί τα της εξάρσεως της φαντασίας) συνετέλεσε εις την απογείωσιν της θεσμικής περιεργείας της υποφαινομένης, προβάλλοντας ως ατράνταχτο το εξής επιχείρημα: εκ του συνόλου των περιεχομένων εν τω σύμπαντι το υπολογιστικόν, ο Επτά (και μόνον!) εμφανίζεται υπόπτως και κατ’ εξακολούθησην, ανά τακτά (και ουχί περιοδικά) διαστήματα στο πλαίσιο του παρ’ εμού διαγομένου βίου.

Δια του λόγου το αληθές, παραθέτω γεγονότα στιγματισθέντα ανεπιστρεπτί παρά του ακεραίου τούτου:
  1. Έτη Επτά διήρκησε η μεγίστη μεθ’ εμού διαπροσωπική επαφή εν είδει δεσμού
  2. Με Επτά ισούται ο μέσος όρος του πλήθους των γραμμάτων του εμού ονόματος, υπολογιζόμενος χρήσει του βαπτιστικού (Στυλιανή) και του αντιστοίχου προσωνυμίου (Στέλλα)
  3. «Αι Επτά Αίγες» τιτλοφορείτο η πλέον αγαπημένη αφήγηση της εμού Προμήτορος
  4. Η Έβδομη ημέρα κάθε νέου έτους αποτελεί την ονομαστικήν εορτή του εμού Πατρός
  5. Τον πρώτο εξ Επτά βίων διάγει η μεθ’ εμού συμβιούσα Γαλή
  6. Η Έβδομη Θύρα αποτελεί θέσφατον των πλέον πιστών οπαδών του αθλητικού ομίλου Πειραιώς, πόλη όπου και εγεννήθην 
Με δεδομένο ότι τα ανωτέρω γεγονότα καθίστανται έξι τον αριθμό, διατηρώ απόλυτον την πεποίθηση της εξευρέσεως του υπολειπομένου κοσμικού σημείου επίσης χαρακτηριζομένου εκ του αριθμού Επτά, η τύχη του οποίου επί του παρόντος αγνοείται. 

Εν κατακλείδι και εν αναμονεί των σχετικών εξελίξεων, επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου, με γνώμονα τη συντήρηση του μύθου περί της αριθμολογικής συνομωσίας του ακεραίου «Επτά».

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου