Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Παιδικές Ασθένειες

«Δε δίδει λόγο ανησυχίας,
φτάνει να μην το πράττετε συχνά.
Η τήρηση ελπίδος, επί των ημερών μας,
αποδυναμώνει τη λογική σας.

Καμία αιτία πανικού,
μόνον περιορίστε συχνή τη χρήση.
Η εγκαθίδρυση συνειδήσεως, εφεξής,
φορτίζει αρνητικά τις αντοχές σας.

Μη θορυβείστε αδίκως,
σφραγίστε τα καρδιακά πορτόφυλλα.
Καταναλώστε μούρα κάθε λογής,
βάλσαμο δια την έλλειψη θάρρους.»

Συνυπογράφω, παρά το κοινό καλόν,
ότι παρέλαβον τη συνταγή.
Απρόσκοπτα τηρώντας την,
άρδην θα ιαθούν οι παιδικές ασθένειες.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου